Künye

Künye

Genel Yayın Yönetmeni

Mahmut Sami Benliler

Yazı İşleri Müdürü

Osman Benliler

Reklam Yayın Müdürü

Şükrü Gürbüz

Teknolojip Media

Adres: Şems Tebrizi Mazharbabalık Sokak Cihan İşhanı Kat:3 No:206

admin@teknolojip.com